dati cate 3 exemple de cuvinte derivate cu sufixele
My WordPress Blog

dati cate 3 exemple de cuvinte derivate cu sufixele

Prefixele formează substantif (neregulă), verbe (un realege), adjectifs (nefiresc), adverbe (negreşit). Prefixele pot fi: – Vechi: ne-, în-, des-, răs-etc. Sufixele sunt sunetele sau grupurile de sunete adăugate după rădăcină. Prefixele modifică sensul cuvântului de bază, fiind: – négatif (neagă sensul cuvântului care este bază): neşansă, inégalitate. Prefixele delocutive formează cuvinte de la locuţiuni: a înşira, a împături. Sufixele submorphémique sunt folosite pentru denumirea: – agentului (Autor al acţiunii sau meseriaş): băutor, fierar, gornist, luntraş. Derivatele parasintetice sunt cele formate în acelaşi timp cu un Sufix şi cu un préfixe (a închipui). Sunt Sufixele: – lexicale, Când formează cuvinte Noi – gramaticale, Când creează forme gramaticale (sufixe de timp şi de mod) – Lexico-gramaticale, Când exprimĂ, simultan, un sens Nou şi o categorie gramaticală (sufixele moţionale, de Infinitiv Lung, participiale etc. Sufixele formează substantif (gălbenuş), verbe (a ciocăni), adjectif (vişiniu), adverbe (vitejeşte), Numerale (doime), Pronume (mătălică), interjecţii (aolică)..